Öz Alternatif Sürücü Kursu                 Sarıyer / İSTANBUL                      

*** SÜRÜCÜ KURSUMUZ her gün 09.00 - 19.00 arası açıktır!.. 0530 212 55 83 * * *

Öz Alternatif S.K.
K A Y I T L A R
İ L E T İ Ş İ M
T A R İ H Ç E
   K  A  D  R  O
TEORİK DERSLER
SINAV TAKVİMİ
  DİREKSİYON DRS.
DİREKSİYON SIN.
Aday Sürücü
YOUTUBE'da BİZ
M  E  B  B  İ  S
  Milli Eğitim Bakl.
Öz.Öğr.Kur.Gn.Md.
İstanbul Milli E.M.

Sarıyer İlçe M.E.M.

e-devlet                   
 
 
 
 
 
ADAY SÜRÜCÜ
(STAJYER SÜRÜCÜ)
İlgi: 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik  Yönetmeliği.             
 
1-   Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.     
2- Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle
     devam edecektir.
3- Aday sürücü yanında refakatçı bulunmadan kendi başına araç kulla-
     nabilecektir.
4- Aday sürücülerin sürücülük belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;   
   a) İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,
   b) İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,             
   c) İki yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanı-  
        cılarına geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi durumunda,
  d)  İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal  etmesi
       durumunda,           
  e) İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda,        
  f)  İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları,            
  g) Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan
       trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda,
  ğ) İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullan-
        ması durumunda,        
 h) İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması  durumunda, 
     sürücü  belgeleri iptal edilecektir.
 
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı varsa iptal        nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.                  
Ayrıca sürücü kurslarının eğitimlerinin ve sınavlarının daha kaliteli hale gelmesi için  Genel Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar devam etmekte ve hususla ilgili süreçler dikkatle yürütülmektedir.    
Bu süreçte bazı sivil toplum örgütleri ve sürücü kursları, aday sürücülükle ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vererek bu süre içerisinde aday sürücünün yanında “ refakatçı olması gerektiği”, ”08 Eylül 2015 tarihinin son tarih olduğu”, “kendi başına araç kullanamayacağı ”, “ehliyet almanın zorlaşacağı” ve yasada farklı bir şey istenmiş gibi yanlıs beyanlarda bir an önce sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları istenerek yanıltıcı bir algı oluşturulmaktadır.                                                       
Kamuoyunu yönlendirmek amacı ile yanıltıcı tanıtım ve reklam yapan, halkımızı psikolojik etki altına alarak telaşa yol açan kurslara fırsat verilmemesi, bu hususla ilgili olarak, yazımız çerçevesinde ilgililerin bilgilendirilmesi, denetimlerin, gerekirse inceleme/soruşturmanın yapılması hususlarında,                                     
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.                       
          
 Ömer Faruk YELKENCİ    
Bakan a.    
Genel Müdür V.
                                                                                                                                                                                                          Anasayfa
 Sarıyer Öz Alternatif MTSK©2008
   
             Tasarım: Kamil TÜRKOĞLU